Carnet de passage


Een Carnet de passage is een reisdocument voor de auto. Middels een Carnet kun je een buitenlandse auto in- en uitvoeren zonder dat je telkens invoerrechten moet betalen. Het Carnet wordt uitgegeven door de ADAC (Duitse ANWB). Het Carnet kost circa 300 euro, maar ben je lid van de ANWB, dan betaal je slechts 200 euro. Voor iedere auto waarvoor een Carnet wordt afgegeven moet je een borgsom betalen. Dit mag contant of via een Duitse bankgarantie. Deze Duitse bankgarantie kun je zelf regelen door in Duitsland een rekening te openen en hier het geld van de borg op te storten. Op deze wijze blijft het geld in eigen bezit en hou je de rente-inkomsten van het geld. Of dit in je voordeel is is mede afhankelijk van de hoogte van de garantie, want hier zijn wel kosten aan verboden. In ons geval, onze borg was 5000 euro, zouden we er niets mee opschieten. Wij hebben daarom onze borg niet via een bankgarantie geregeld, maar deze rechtstreeks aan de ADAC betaald. Wil je het via een Nederlandse bank regelen, dan kan dit eigenlijk alleen maar via de Rabobank, zij kunnen via collegabanken in Duitsland ook een Duitse bankgarantie regelen. Een Carnet is 1 jaar geldig. Is het jaar voorbij, dan moet je een nieuw Carnet kopen. Wanneer je onderweg van Carnet wisselt is het belangrijk, dat je dit doet wanneer je van het ene naar het andere land reist. Dus niet met je ene Carnet binnenkomen en met het andere uitreizen, maar met hetzelfde Carnet zowel in- als uitreizen. Verwacht je, dat je Carnet tijdens je verblijf in een bepaald land verloopt, is het dus belangrijk, dat je bij binnenkomst in dit land dus al je nieuwe Carnet laat stempelen. Houdt er rekening mee wanneer je in Zuidelijk Afrika van Carnet moet wisselen, dat de landen van de Zuid Afrikaanse Douane Unie (Namibië, Botswana, Zuid-Afrika, Lesotho en Swaziland) als 1 land worden beschouwd. Mocht je Carnet tijdens je verblijf in deze landen verlopen, wissel dan van Carnet voordat je deze landen inreist.


Onze mening na de reis: Deze heb je beslist nodig, vooral op de Azie route. Zonder een Carnet kom je veel landen niet binnen.Wegenbelasting Nederland


Omdat wij geruime tijd niet met onze auto op de Nederlandse wegen zullen rijden, zullen wij onze auto schorsen voor de wegenbelasting. Hoewel dit officieel niet mag is er geen andere optie. Een schorsing is de enige mogelijkheid om te voorkomen bekeurd te worden voor een verlopen APK (die je natuurlijk eenmaal in het buitenland niet meer kunt laten uitvoeren). Schorsen van een auto kan online via de site van de RDW. Schorsen van een auto kost tussen de 24 0f 73 euro (afhankelijk van de leeftijd van het voertuig). Een schorsing is 1 jaar geldig. Wil je de auto langer schorsen, dan moet je uiterlijk 1 dag voor het verstrijken van het schorsingsjaar de auto opnieuw schorsen. Vergeet niet je auto weer aan te melden zo gauw als de auto weer terugkomt in Nederland, of eventueel eerder. Mogelijk wil je zo gauw als je het groene kaart gebied van Europa weer inreist je auto weer in Nederland verzekeren. Voor de meeste verzekeraars moet je dan ook vanaf dat moment je auto weer aanmelden voor de wegenbelasting. Online een schorsing regelen doe je via de website van de RDW. Hiervoor het je wel een geldige Digi-D code nodig.APK


Een geschorste auto hoeft niet APK gekeurd te worden. Is de auto langer dan een jaar in het buitenland geweest, dan is de keuring dus verlopen. Zo gauw als de auto dan weer in Nederland komt moet hij direct gekeurd worden.

 


WA-verzekering Auto


Wanneer een auto geschorst is voor de belasting, mag deze ook voor de verzekering geschorst worden. De standaard autoverzekering dekt een groot deel van Europa en een aantal landen daarbuiten. Om zo lang mogelijk verzekerd te blijven zullen wij onze verzekering aanhouden totdat wij het groene kaart gebied van onze "Nederlandse verzekering" verlaten (veel verzekeringen zijn nog geldig Turkije, Marokko en Iran). Daarna zullen we voor landen waar het verplicht is of waarvoor we het zelf nodig achten aan de grens een verzekering afsluiten. Landen die het niet verplicht stellen en waar we het risico durven nemen zullen we ons niet verzekeren. Voor Australië en de rijkere landen die onder de Zuid-Afrikaanse Unie vallen willen we in ieder geval een WA verzekering afsluiten. Hiervoor zullen we onderweg een agent zoeken. Vanuit Nederland biedt Alessie ook internationale verzekeringen aan.  


Onze mening na de reis: Wij hebben deels onverzekerd gereden of lokaal een verzekering afgesloten, dit werkte goed. Voor Afrika hadden we een yellow card afgesloten voor meerdere landen. Verzekeren in Zuid-Afrika is onmogelijk. Zorg dat je voor Europa (t/m Turkije) in Nederland verzekerd bent en de originele groene kaart op zak hebt. Zonder vezekering kom je bijvoorbeeld Turkije, Macedonie en Servie niet binnen (of je moet ter plaatse voor ieder land een dure verzekering kopen).Paspoort


Voor onze reis zullen we allebei een nieuw paspoort aanschaffen. In plaats van het gewone paspoort dat uit 32 bladzijden bestaat zullen we een zakenpaspoort nemen. Dit paspoort heeft 64 bladzijden en dus meer ruimte voor stempels en visa. Naast dit paspoort hebben we nog een tweede paspoort kunnen bemachtigen. De gemeente verstrekt dit slechts in een paar uitzonderlijke gevallen (reizen naar conflicterende landen, of in geval van veel visumaanvragen waarbij je een paspoort telkens voor langere tijd kwijt bent). Een tweede paspoort is slechts 2 jaar geldig.


Onze mening na de reis:  Een extra dik paspoort was geen overbodige luxe, want we hebben op onze reis meer dan 32 pagina's (normale dikte) gebruikt. Een tweede paspoort is erg prettig vooral wanneer je veel visa nodig hebt, maar niet strikt noodzakelijk. (met 1 paspoort moet je de aanvragen wel goed plannen).Inschrijving GBA (gemeentelijke basisadministratie)


Officieel moet je je laten uitschrijven uit het GBA wanneer je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft (hierop zijn uitzonderingen . Uitschrijven heeft als voordeel, dat je geen aanslag gemeentelijke belastingen meer zult ontvangen en dat je niet meer verplicht bent een basisverzekering voor je ziektekosten af te sluiten. Het grote nadeel van uitschrijven is echter, dat je over de jaren, dat je bent uitgeschreven geen AOW-rechten opbouwt (iedere Nederland bouwt vanaf zijn 15e tot zijn 65e 2% AOW per jaar op). Op je 65e (na 50 jaar) heb je dus 100% AOW opgebouwd. Vertrek je nu naar het buitenland, dan zul je voor ieder jaar, dat je niet in Nederland woonachtig was na je 65e 2% minder AOW ontvangen. Ben je dus 2 jaar weggeweest, dan ontvang je na je 65e dus maar 96% AOW meer. Aangezien wij op voorhand niet weten hoe lang we in het buitenland zullen verblijven zullen we ons niet uitschrijven. Dit betekent, dus wel dat we tijdens onze reis gewoon onze gemeentelijke belastingen moeten blijven betalen.Verplichte basisverzekering ziektekosten


De verplichting tot verzekering wordt bepaald door inschrijving in het GBA. Aangezien wij ons dus niet zullen uitschrijven moeten wij verplicht een basisverzekering aanhouden. Wanneer je de ziektekostenverzekeraars belt zullen de meeste zeggen, dat je geen basisverzekering mag aanhouden als je langer dan een jaar in het buitenland blijft, maar dit is niet juist. Onder bepaalde voorwaarden mag je wanneer je langer dan een jaar, maar korter dan 3 jaar weggaat toch je basisverzekering blijven aanhouden. Wil je hierover meer weten kijk dan op de site van het CVZ (College voor Zorgverzekeraars) of neem contact met ze op. Een groot voordeel van het aanhouden van de basisverzekering is het feit, dat je dus altijd, hoe vaak je tussentijds ook terugkomt in Nederland, verzekerd bent voor medische kosten dit in tegenstelling tot veel "lang op reis" verzekeringen waarbij je soms slechts 3 weken per kalenderjaar terug mag naar Nederland. In eerste instantie lijkt het aanhouden van je basisverzekering een dure aangelegenheid, maar in de praktijk valt dit reuze mee. Wanneer je namelijk geen of heel weinig inkomen hebt krijg je van de belastingdienst de maximale zorgtoeslag. Als je dan net als wij kiest voor een basisverzekering met weinig aanvullingen en een hoog eigen risico (is niet van toepassing op kosten gedeclareerd vanuit het buitenland), dan kost de basisverzekering je bijna niets meer. Let wel: volgens de nieuwe regels van de zorgverzekeringswet is iedere verzekeraar verplicht een verzekerde te accepteren voor de basisverzekering; echter voor de aanvullende verzekeringen geldt dit niet. Deze mogen geweigerd worden of men kan een extra keuring eisen. Heb je dan ook bepaalde medische aandoeningen waarbij acceptatie moeilijk wordt kan het dus zinvol zijn je pakket niet te veranderen. Het veranderen van de verzekering kan bovendien alleen per ingangsdatum contract of bij prijsverhogingen van de verzekering (in de meeste gevallen 1 januari). Kom je dus in de loop van het jaar terug en heb je voor dat jaar een hoog eigen risico, dan zal die van kracht blijven totdat je in het nieuwe kalenderjaar de verzekering weer kunt aanpassen.


Onze mening na de reis: Wij waren verzekerd bij de Unive en daarover alleen maar lovende woorden. We hebben regelmatig wat gedeclareerd en er werd altijd snel en zonder problemen uitbetaald.

 


Wereldreisverzekering


Naast de basisverzekering is het tevens noodzakelijk om een reisverzekering af te sluiten. De reisverzekering dekt naast ziektekosten ook bagage, repatriëring etc. Hiervoor zijn vele mogelijkheden. Via www.joho.nl is hierover informatie te verkrijgen. Omdat wij langer dan 180 dagen weg zullen blijven is een doorlopende reisverzekering voor ons geen optie. We zijn dus aangewezen op de zogeheten lang-op-reis-verzekeringen. De hiervoor meest gebruikte verzekeringen zoals Isis, Goudse en Elvia vinden wij behoorlijk prijzig. De ABN AMRO echter heeft een soortgelijke reisverzekering. Na vergelijking met de eerder genoemde verzekeringen heeft de ABN AMRO-verzekering goede voorwaarden, de vergoedingstarieven zijn voldoende (soms zelfs hoger) en de verzekering dekt bovendien alle medische kosten tegen kostprijs! Daarnaast is de verzekering bovendien de helft goedkoper. Voorwaarden voor deze verzekering is wel dat je niet langer dan 720 dagen aaneengesloten op reis mag zijn en dat je een basisverzekering in Nederland hebt. Deze basisverzekering moet bovendien medische kosten in het buitenland dekken. Voor dekking van medische kosten in het buitenland moet je altijd een aanvullende verzekering op je basisverzekering afsluiten. Wij hebben gekozen voor een zorgverzekering van Unive. Dekking van medische kosten in het buitenland (werelddekking) zit bij hun standaard in alle aanvullende pakketten en dus konden wij hier kiezen voor het goedkoopste aanvullend pakket. Verder kan de lang-in-het-buitenland-verzekering alleen afgesloten worden in combinatie met de doorlopende reisverzekering van de ABN AMRO. Aangezien wij deze verzekering al jaren hebben was het allemaal zo geregeld. Tezamen met de doorlopende reisverzekering hadden wij er ook altijd een annuleringsverzekering bij. Deze annuleringsverzekering hebben wij eveneens aangehouden. De kosten hiervoor zijn gering en mochten we onderweg toch nog geboekte vluchten, hotels, bootovertochten etc. moeten annuleren, dan zijn die kosten in ieder geval gedekt.  Al met al een hele puzzel maar uiteindelijk zijn we voor relatief lage kosten goed verzekerd voor ziektekosten, bagage en annulering en zit er bovendien geen limiet aan het aantal keren dat we tussentijds terug mogen naar Nederland. Ook aan het einde van onze reis zijn we bij terugkomst in Nederland gewoon verzekerd.


Onze mening na de reis: In verband met inbraak hebben we een keer onze ABN AMRO verzekering aangesproken. De service en uitbetaling was geweldig. Ze hebben zelfs de 200 euro corruptiegeld die we de politie hadden betaald om onze spullen terug te krijgen en waarvoor we geen bonnetjes hadden vergoed. Dit hadden ze gebaseerd op ons verhaal zelf aangeboden.

 


Zaakwaarnemer in Nederland


Omdat er tijdens onze afwezigheid nog steeds een heleboel dingen in Nederland geregeld en/of getekend moeten worden hebben wij een zaakwaarnemer aangesteld, in ons geval de vader van Markus. Om deze persoon de mogelijkheid te geven ons te vertegenwoordigen is het mogelijk via de notaris een notariële machtiging op te stellen. Kosten hiervoor variëren tussen de 150 en 250 euro. Omdat met de meeste instanties machtigingen rechtstreeks geregeld kunnen worden hebben wij ervoor gekozen geen notariële machtigingen op te laten stellen. Voor het RDW zijn machtigingen te halen bij het postkantoor, voor de belastingdienst kun je een brief sturen naar het regiokantoor met daarin toestemming voor de vertegenwoordig en voor bankzaken is een machtiging niet direct noodzakelijk. Wanneer je gebruik maakt van telebankieren en je je zaakwaarnemer de aanmeldcodes geeft is het probleem ook opgelost. Verzekeringskwesties regelen wij via onze assurantietussenpersoon. In de meeste gevallen kunnen zaken telefonisch of per mail afgehandeld worden, mocht er toch een handtekening nodig zijn, dan geven wij onze tussenpersoon voor ieder incident per mail toestemming hiervoor.


Onze mening na de reis: Onmisbaar.

 


Digitale kluis


Sommige banken waaronder de ABN AMRO beiden de mogelijkheid een digitale kluis te openen. Hierin kun je gescande kopieën bewaren van alle belangrijke documenten zoals paspoort, rijbewijs, kentekenbewijs etc; handig voor het geval je alles kwijtraakt en/of je laptop niet meer werkt of gesloten is. Op deze wijze kun je snel en makkelijk over nieuwe kopieën beschikken. Je hebt alleen een PC met internetverbinding nodig. Een digitale kluis bij de bank heeft echter twee nadelen: de ruimte is heel beperkt en om in te loggen heb je nog altijd je bankpasje nodig en dat kan heel vervelend zijn als bijvoorbeeld alles gestolen is. Wij hebben daarom een nieuw emailadres geopend en alle documenten daarheen gemaild. Zolang we de inloggegevens onthouden kunnen we er altijd over beschikken.


Onze mening na de reis: Een paar keer hebben we documenten uit dit archief hard nodig gehad.

 


Kopieën van rijbewijs en paspoort


In het buitenland is het heel gebruikelijk, dat bij grensovergangen, camping, hotels etc. je je paspoort of rijbewijs moet afgeven. Zelf worden we er altijd een beetje nerveus deze documenten uit het oog te verliezen. We hebben in Nederland daarom hele natuurgetrouwe kleurenkopieën laten maken. Deze hebben we gelamineerd en zullen we onderweg proberen zoveel mogelijk te gebruiken. Bijkomend voordeeltje: je zit heel was lekkerder als officials in de hoop op wat smeergeld niet erg snel zijn met het teruggeven van de documenten. Als ze niet willen, dat houden ze het toch lekker. We hebben ieder van zowel ons paspoort als ons rijbewijs 3 kopieën.


Onze mening na de reis: Beide hebben we vaak gebruikt. Het kopietje van ons paspoorten gaven we in Afrika altijd af bij campings en hotels (in Azie lukt het vaak niet omdat ze ook je visumgegevens nodig zijn). Het kopietje van ons rijbewijs hebben we altijd en overal gebruikt en niet een keer heeft iemand dit gemerkt. Zoals verwacht probeert de politie je soms te bedonderen en dat is  het erg prettig, dat je niet je originele rijbewijs hebt afgegeven.

 


Geld


Naast onze gewone europasjes nemen we twee creditcards mee (Visa en Mastercard). Ook nemen we wat contante dollars mee. Een aantal wildparken in Afrika moet je namelijk contant in Dollars betalen (bijvoorkeur met biljetten van 50 en/of 100 Dollar. Verder is belangrijk dat de Dollar biljetten niet ouder zijn dan 2001. In sommige landen worden biljetten van voor 2001 niet geaccepteerd.


Onze mening na de reis: Tijdens onze hele reis hebben we bijna alleen onze visa kaart gebruikt. Als je zorgt dat je een positief saldo op je visa rekening hebt staan is geld opnemen goedkoper dan met je gewone bankpas en de opnamen zijn nog beschermd ook. We hebben een paar keer gepind en geen geld gehad, maar de visa geeft je geld dan direct weer terug.

 


Medisch paspoort


Gele vaccinatieboekje met daarin alle inentingen


Onze mening na de reis: Deze hebben we nooit ergens hoeven laten zien. Desalnietemin wel belangrijk om mee te nemen. Zeker voor landen waar een gele koort vaccinatie verplicht is.

 


Medisch attest


Voor het in- en uitvoeren van medicijnen en medische artikelen is het raadzaam een medisch attest mee te nemen. Sommige middelen vallen onder de opiumwet en doormiddel van een attest kun je aantonen, dat je de spullen op advies van je huisarts meeneemt. Een medisch attest bevat altijd een bijlage waarop alle medicijnen vermeld staan. Let op, dat je hier niet alleen de productnaam maar ook de werkzame stof en de dosering vermeld.


Voorbeeldtekst voor een medisch attest:


Medical Attest


To whom it may concern,


 

Mr. R.M. Name and Mrs. B. Name are entitled to carry this kit containing sterile medical disposables in order to prevent communicable diseases.The other medicines and the medical objects, mentioned on the additional list, are obtained on medical prescription by Mr. R.M. Name (dd-mm-yyyy) and Mrs. B. Name (dd-mm-yyyy) and are absolutely indispensable for their health.

 

Yours faithfully,

Dr. Berg

Onze mening na de reis: 1x nodig gehad in Oezbekisten. Ga je naar deze regio dan zou ik de huisarts ook vragen het document te voorzien van een officieel stempel. In Oezbekistan deden ze bij ons, vanwege het ontbreken van zo'n stempel, eerst wat moeilijk. Des te meer stempels en handtekeningen des te beter. Daar zijn ze gek op in veel landen.

 


Uittreksel huwelijksakte


Via het gemeentehuis hebben we een internationaal uittreksel van de huwelijksakte opgevraagd.


Onze mening na de reis: Niet nodig gehad. Let wel: Voor Saoedi Arabie is het soms wel nodig.

 


Internationaal rijbewijs


Dit is een vertaling van je eigen rijbewijs en is voor veel landen verplicht. Althans dat wordt door de ANWB beweert. Via reizigers hadden wij echter al vernomen, dat je het eigenlijk niet nodig bent en men in de praktijk toch altijd je originele rijbewijs wil zien. Desalnietemin hebben wij toch maar het zekere voor het onzekere gekozen en er ieder eentje meegenomen. Een internationaal rijbewijs is 1 jaar geldig en verkrijgbaar bij de ANWB-kantoren (prijs in 2014 was 18 euro per stuk). Het internationale rijbewijs is alleen geldig in combinatie met het originele rijbewijs.


Onze mening na de reis: Deze hebben we niet nodig gehad. Men wilde altijd ons echte Nederlandse rijbewijs zien.


 

Internationaal kentekenbewijs


Een internationaal kentekenbewijs (of Carte Gris) heet in Nederland eigenlijk een IBM (Internationaal Bewijs voor Motorvoertuigen). Dit document is ook 1 jaar geldig en eveneens verkrijgbaar bij de ANWB-kantoren. Omdat de vraag naar dit document waarschijnlijk erg klein is weten sommige ANWB medewerkers niet eens van het bestaan af. Laat ze in dat geval bellen naar de afdeling "grensdocumenten". Hier kunnen ze de medewerker op het juiste spoor zetten. Alhoewel je ook dit document in de praktijk waarschijnlijk niet zult gebruiken nemen wij het toch mee. Het is namelijk een goed alternatief om af te geven op de momenten waarop je het origineel liever niet afgeeft. 


Onze mening na de reis: Weggegooid geld; ook deze heb je niet nodig.
TIP: Van alle belangrijke documenten hebben we naast de originelen, ook kopieën mee. Verder hebben we alles gedigitaliseerd en bewaren we kopieën op de laptop en extern (dit kan in een digitale kluis of in een mailbox).