Ons huis


Een van de belangrijkste dingen die je in Nederland moet regelen als je weg gaat is je huis. Wanneer je net als wij een eigen huis hebt moet je kiezen tussen verkopen of verhuren. We hebben het best getroffen en wonen op een heel mooi plekje waar we graag willen blijven wonen. Onze woning gaan we dus verhuren.

Voor de verhuur hebben we een makelaar in de arm genomen, maar ook zelf hebben we wat advertenties geplaatst. Zo hebben we de woning op marktplaats gezet en aangemeld bij www.directwonen.nl.Aantal tips voor de verhuur:

Maak altijd een huur contract met daarin de einddatum van de huurperiode. Een huurcontract kun je door een makelaar laten maken, maar je kunt het ook zelf doen. Wanneer een contract door zowel huurder als verhuurder is getekend is het rechtsgeldig, ook als je het zelf opgesteld hebt. Op internet vind je diverse voorbeelden van huurcontracten.


Ken je de huurders niet of twijfel je aan hun kredietwaardigheid, laat dit dan controleren door de makelaar.


Door de woning (deels) gemeubileerd te verhuren of een of enkele ruimte niet mee te verhuren hou je als verhuurders meer rechten en kun je makkelijker de huur weer opzeggen.  


Wanneer je de woning zowel voor als na de verhuur zelf zult bewonen, dan kun je gebruik maken van de diplomatenclausule. Deze geeft een verhuurder meer rechten en maakt tussentijdse huuropzegging mogelijk. Hieraan zelf wel enkel voorwaarden met betrekking tot de opzegtermijn van toepassing.  


Maak duidelijke afspraken en leg deze vast.


Maak een plaatsbeschrijving van je huis en alles wat je achterlaat (bij voorkeur dmv foto's). Op deze manier is duidelijk wat van jou is, wat de huurders mogen gebruiken en in welke staat ze het huis weer moeten achterlaten.


Zorg dat voor de huurders duidelijk is wie hun aanspreekpunt is bij calamiteiten. Voor ons zijn het de beide vaders.


Spreek een borgsom af die de huurders bij de eerste betaling moeten overmaken. De borgsom mag gelijk zijn aan 1 of maximaal 2 maanden huur. Wanneer de huurders schade maken mag de borg hiervoor gebruikt worden. Is het huis netjes achtergelaten, dan moet de borgsom aan het einde worden terugbetaald. 

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Aanvragen toestemming voor verhuur


In de meeste hypotheekovereenkomsten staat een clausule die de eigenaren van een woning verbiedt deze te verhuren zonder toestemming van de hypotheekverstrekker. Hoewel officieel dus toestemming moet aanvragen wordt dit in de praktijk meestal niet gedaan. 

 Melding van verhuur aan je woonhuisverzekering


Om verrassingen in geval van schade te voorkomen is het belangrijk je verzekeraar (voor inboedel en opstal) te informeren over de verhuur van je woning. 
Gemeente


Wij zullen ons niet laten uitschrijven bij de gemeente. Dit heeft een aantal redenen (zie hiervoor voorbereidingen/papierwerk). 

Let wel: zolang je in de gemeente ingeschreven staat ontvang je voor de woning wel gewoon alle aanslagen voor de gemeentelijke belastingen; zowel de eigenaars- als gebruikersafhankelijke belastingen.

 Eigen woning en belasting


Als je een eigen woning hebt dan kun je over de periode, waarin je geen loon ontvangt en dus ook geen loonbelasting betaald geen hypotheekrente aftrekken. Dit geld is echter niet weg, want de kosten mag je later in een ander belastingjaar nog wel verrekenen. Ga je slechts een jaar, dan kan het dus voordeling zijn om niet van januari tot januari te gaan, maar in een bepaald jaar dus eerst nog een aantal maanden te werken.

 

Als je je woning verhuurt hoef je in principe over de huurinkomsten geen belasting te betalen. Je moet je woning dan opgeven als vermogen in box 3. Wanneer de woning altijd je eigen hoofdverblijf is geweest en ook weer zal gaan worden en de verhuur slechts tijdelijk van aard is, kun je ook de woning voor de belasting laten aanmerken voor "tijdelijke verhuur". Hiervoor moet je vooraf een verzoek indienen bij de belastinginspecteur van je eigen regio. Wanneer de woning voor tijdelijke verhuur aangemerkt mag worden, moet je van de huurinkomsten 3/4 opgeven in box 1 en 1/4 in box 3. Nu lijkt het niet erg voordeling om een deel van de huuropbrengst belastbaar te maken, maar dit kan wel degelijk uit. Wanneer de woning wordt aangemerkt voor tijdelijke verhuur, mag over de gehele periode namelijk wel hypotheekrente worden afgetrokken. Bovendien hoeft over de termijn waarin de woning is verhuurd geen huurwaardeforfait meegenomen te worden. De huur die als belastbaar moet worden opgegeven is bovendien de huur- minus vergoeding voor gebruik van inboedel en minus kosten die gemaakt zijn voor de verhuur zoals makelaarskosten, verzekeringen etc. Tot slot heb je op belastinggebied nog de mogelijkheid om over een periode van 3 jaar je verschuldigde loonbelasting te middelen. Hiervoor moet je binnen 36 maanden, nadat je de definitieve aanslag over de laatste van de 3 jaren hebt ontvangen, een verzoek indienen bij je eigen regiokantoor. Het meeste rendement haal je dus door de jaren waarin je veel belasting betaald hebt te middelen met de jaren waarin je geen tot weinig inkomen hebt gehad. Voor een gratis berekening klik hierTIP: Spreek een borgsom af die de huurders bij de eerste betaling moeten overmaken. De borgsom gelijk zijn aan 1 maar beter nog twee maanden huur. Wanneer de huurders schade maken mag de borg hiervoor gebruikt worden. Is het huis netjes achter gelaten, dan moet de borgsom aan het eind worden terugbetaald. Wij hebben de borgsom hard nodig gehad om het huis weer netjes te maken.